Muzyka Fryderyka Chopina, skomponowana przeszło 150 lat temu i od swych początków chętnie grana i słuchana, cieszy się stale rosnącym uznaniem. Jednym z dowodów tego zdumiewającego zjawiska jest najstarszy i najważniejszy konkurs monograficzny, poświęcony twórczości polskiego kompozytora: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Ostatnia edycja Konkursu zdecydowanie przewyższyła poprzednią, też przecież rekordową, tak pod względem liczby uczestniczących pianistów, jak obserwatorów ‒ widzów i słuchaczy. Idea publicznej rywalizacji młodych artystów w sztuce interpretacji muzyki Chopina, z której niespełna 100 lat temu zrodził się Konkurs w ojczyźnie mistrza, od lat znajduje zwolenników również poza granicami Polski. Niemal na wszystkich kontynentach organizuje się konkursy dedykowane w głównej mierze lub wyłącznie muzyce Chopina. Niektóre z nich mają już utrwaloną, kilkudziesięcioletnią tradycję i mogą poszczycić się istotnym dorobkiem, którego dobrym miernikiem są kariery artystyczne laureatów. Inne powstały niedawno. Są też konkursy, których pierwsza edycja dopiero nastąpi, które wciąż się rodzą, z trudem budując fundamenty organizacyjne i finansowe. Konkursy dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, międzynarodowe i krajowe, różniące się programem artystycznym, pulą nagród, doborem jurorów, zasadami wyłaniania laureatów, sposobami wspierania uczestników i promowania zwycięzców, zainteresowaniem publiczności i oddźwiękiem medialnym, wsparciem władz lokalnych i lokalnego biznesu...


Chcemy pokazać je wszystkie na naszej witrynie. Będziemy poszerzać i pogłębiać zasób wiedzy o istniejących inicjatywach; także i o tych, które zaistniały na krótko i o tych, które dopiero zaczęły działalność. Oprócz własnych badań, będziemy korzystać z dorobku zebranej już i uporządkowanej wiedzy. Przede wszystkim jednak zapraszamy do współpracy osoby zaangażowane w organizację konkursów chopinowskich. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie naszej witryny: chcielibyśmy, żeby w znacznej mierze była ona wspólną witryną nas wszystkich ‒ organizatorów konkursów chopinowskich.

Chcemy także, by organizatorzy konkursów chopinowskich spotykali się ze sobą, wymieniali doświadczenia i wspierali wzajemnie. Nasza witryna ułatwi takie kontakty, lecz nic nie zastąpi osobistych spotkań „w realu”. Temu służą konferencje, początkowo w Radziejowicach pod Warszawą, w przyszłości w różnych krajach, przy współorganizacji konkursów-gospodarzy. Uczestnictwo w konferencjach, obok aktywnego udziału w witrynie internetowej, zamierzamy w przyszłości przekształcić w stałą platformę porozumienia i współpracy, zgodnie z wyobrażeniami i wolą uczestników.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizator Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, jest finansowany przez polski rząd. Obowiązkiem i misją Instytutu jest szerzenie znajomości i kultu muzyki największego z polskich kompozytorów. W związku z tym zaproszenie do współpracy możemy poszerzyć o gotowość Instytutu do wspomagania inicjatyw konkursowych, uwarunkowanego i ograniczonego do środków, które mamy do dyspozycji. Realizacji tej części kooperacji będzie służyła wyodrębniona część witryny.